Kameravalvonnan rekisteriseloste

1. Rekisterin nimi

Tallentava kameravalvonta kiinteistön osoitteessa Telkkistentie 6, 70460 Kuopio.

2. Rekisterinpitäjä

Tottis Studio HuiKee Oy

Telkkistentie 6, 70460 Kuopio

Y-tunnus 3105088-7

045-1225779 / 0400-761255

3. Tämän rekisterin vastaava yhteyshenkilö

Toimitusjohtaja Maarit Paldan

Tottis Studio HuiKee Oy

Telkkistentie 6, 70460 Kuopio

tottisstudiohuikee (at) gmail.com

045-1225779

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyn perusteet

Kameroiden avulla valvotaan kiinteistön sisäänkäyntejä ja sisätiloja kuten myymälätilaa. Valvonnasta on kerrottu asianmukaisilla kylteillä. Tarkoituksena ja käsittelyn perusteena on kiinteistössä toimivien tai vierailevien henkilöiden turvallisuuden varmistaminen sekä omaisuuden suojaaminen. Käyttötarkoituksena on lisäksi rikostapauksien ennaltaehkäisy sekä selvittäminen. Kameroiden reaaliaikaista kuvaa ei seurata normaalisti. Poikkeuksena tästä ovat pelastustoiminta, evakuointi, uhkatilanteet ja muut poikkeusolosuhteet, jolloin kameravalvontaa käytetään myös sisätiloissa reaaliajassa.

5. Rekisterin tietosisältö

Valvontakamerat ovat digitaalisia, käytössä 24 tuntia/vrk ja tallennus tapahtuu muistikorteille. Koska kamerat eivät tallenna kuvaa, jossa ei ole liikettä, tallennetun ajan pituus voi vaihdella.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä toimivat kameroiden tallentamat kuvat valvonta-alueilla tapahtuvista liikkeistä osoitteessa Telkkistentie 6, 70460 Kuopio.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Kameroiden tallentamia tietoja ei luovuteta säännöllisesti mihinkään. Pyynnöstä kameroiden tallentamia tietoja luovutetaan poliisille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytys

Valvontakameroiden ohjauskeskukset toimivat etänä rekisterin vastuuhenkilön puhelimessa sekä toimistotilassa olevalla tietokoneella. Rekisteritietoja käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla, ja valvonta on asennettu vain ennalta määrättyyn tietokoneeseen sekä vastuuhenkilön puhelimeen, jotka on suojattu salasanoilla ulkopuoliselta käytöltä. Tietoa säilytetään noin 3 kk ajan, jonka jälkeen tiedot poistetaan.

9. Rekisteriin liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeus tarkastaa tietonsa ja vaatia tiedon poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tietojen tarkastuspyyntö on maksullinen, jos edellisestä tarkastuspyynnöstä on kulunut alle vuosi. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia poistamaan tiedot, mitä häntä koskien rekisteriin on talletettu. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta poistoa laissa säädetyin perustein tai rekisterinpitäjän velvollisuuksien ja oikeuksien perusteella.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Yhteydenotot oikeuksien käyttämiseksi

Tietojen tarkastus- ja poistopyynnön osalta pyyntö on annettava kirjallisesti ja allekirjoitettuna kappaleessa 3 kerrotulle rekisterin vastuuhenkilölle. Tarkastuspyyntö on tehtävä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää asiakasta täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja todistamaan henkilöllisyytensä.